Tydzień bibliotek – „Biblioteka. Oczywiście!”.

W dniach 8-15 maja odbędzie się 14 edycja programu Tydzień Bibliotek Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”.