Klauzula informacyjna – RODO                  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:           

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, Liszki 206,  32-060 Liszki
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@liszki.pl
  • Z IOD można spotkać się w budynku Urzędu Gminy (Liszki 230, 32-060 Liszki) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.00-11.00 po wcześniejszym telefonicznym (tel. 12 257 65 31) ustaleniu terminu.
  • Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
Skip to content