Z okazji wakacji dla naszych najmłodszych czytelników przygotowaliśmy konkurs „WAKACYJNA POCZTÓWKA Z PODRÓŻY Z KSIĄŻKĄ”. Do udziału w zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.

Celem konkursu jest budowanie pozytywnych relacji z naszymi najmłodszymi czytelnikami,promocja czytelnictwa i literatury, rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, oraz promowanie spędzania wolnego czasu bez dostępu do mediów elektronicznych.

Prace konkursowe należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką plastyczną np. rysunek, malarstwo, kolaż, makieta itp. Mogą to być również prace przestrzenne. Liczymy na Waszą kreatywność i życzymy powodzenia!


  • Prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora oraz w filiach do dnia 30 sierpnia 2024 r.

Adres Organizatora:
Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach – ul. Księdza Baścika 2, 32-060 Liszki

Filia w Morawicy – Morawica 1, 32-084 (dawny budynek Alfy)

Filia w Kaszowie – Kaszów 614, 32-060 Liszki, Budynek 0SP

Każda praca powinna być na odwrocie opatrzona metryczką, na której należy wpisać wyraźnie drukowanymi literami następujące dane:

  1. nazwisko i imię
  2. wiek
  3. telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego

Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria : 6-8 lat

II kategoria: 9-12

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi 7 września 2024 r. podczas uroczystości organizowanej przez Organizatora – Narodowe Czytanie 2024.

Skip to content