Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.liszki.pl Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach

Adresul. Księdza Baścika 2;
32-060 Liszki
Telefon12-280-38-67
E-mailbiblioteka@liszki.pl
NIP944-20-06-205

Dostępność cyfrowa

  • Data publikacji strony internetowej: 24.09.2013
  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter na stronie
  • mapa strony
  • czytelna czcionka
  • podkreślone linki

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Liszkach: wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Korytarze i pomieszczenia nie umożliwiają swobodnego poruszania się przez osoby na wózkach. Budynek nie posiada parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Morawicy wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Korytarze i pomieszczenia nie umożliwiają swobodnego poruszania się przez osoby na wózkach. Budynek nie posiada parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia w Kaszowie wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Korytarze i pomieszczenia nie umożliwiają swobodnego poruszania się przez osoby na wózkach. Budynek nie posiada parkingu z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-05-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane kontaktowe:

Osoba do kontaktuTeresa Paździor
Telefon12-280-38-67
E-mail biblioteka@liszki.pl

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Przegląd deklaracji dostępności: 29 marca 2024 roku.

Skip to content