Regulamin korzystania z Czytelni Komputerowej w GBP w Liszkach

 1. Korzystanie z pracowni komputerowej jest dostępne dla każdego mieszkańca gminy Liszki.
 2. Przebywający w pracowni komputerowej zobowiązani są do zachowania ciszy.
 3. Każdy korzystający z pracowni komputerowej zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin oraz okazania dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
 8. Internet służy jedynie do celów EDUKACYJNO – WYSZUKIWAWCZYCH (np. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły itp.).

Użytkownik ma obowiązek:

 • Podporządkowania się wszystkim zaleceniom prowadzącego pracownię.
 • Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz uszkodzeniach mechanicznych.
 • Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy,
 • Korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD,, itp.).
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego bez zgody prowadzącego.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 • Utrudniać pracę i dezinformować innych użytkowników.
 • Naruszać regulamin pracowni komputerowej oraz innych regulaminów nadrzędnych.
 • Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
 • Wnosić i spożywać napojów ani artykułów spożywczych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, informatyk ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 


 

Skip to content

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close