1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie.

4. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Biblioteka może pobierać kaucję w przypadku, kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę. Kaucja wynosi – cenę aktualnej książki.

6. Wypożyczyć można równocześnie 3 tomy. Więcej – tylko za zgodą bibliotekarza.

7. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy  niż 1 m-c. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty.

8. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać dla innych osób tylko za ich zgodą.

9. Z wydawnictw informacyjnych oraz szczególnie cennych /encyklopedii, słowników/ korzysta się wyłącznie na miejscu.

10. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki, kierownik biblioteki ustala odszkodowanie, w zależności od ceny rynkowej wartości książki.

11. Jeżeli pozycja wypożyczona jest szczególnie poszukiwana, kierownik może skracać termin wypożyczenia.

12. Dostęp do półek wymaga pozostawienia toreb, plecaków w miejscu wskazanym przez bibliotekarkę.

13. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.

14. Regulamin został opracowany w oparciu o Status Biblioteki.

15. Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje czytelnikowi możliwość odwołania się do władz lokalnych.

 


 

Skip to content

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close