Do głównych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie – opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych
  • obsługa czytelników poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczeń na zewnątrz
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami służących popularyzacji książki
  • zaspakajanie potrzeb czytelniczych w miarę posiadanych środków finansowych
  • prowadzenie działalności bibliotecznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej
  • w bibliotece można skorzystać z czytelni internetowej
  • w bibliotece można również przeczytać prasę – Dziennik Polski, Cztery Kąty, Mój piękny ogród, Poradnik Domowy, Informator Rolniczy, Doradca, regionalna – Ziemia Lisiecka.
Skip to content