Klauzula informacyjna – RODO                  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:           

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach, ul. Księdza Baścika 2, 32-060 Liszki
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Grzegorza Szajerkę oraz zastępcę: Davida Kowalskiego. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@liszki.pl – można się z nim również spotkać w budynku Urzędu Gminy (ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki) po wcześniejszym telefonicznym (tel. 12 257 65 31) ustaleniu terminu.
  • Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
  • Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Skip to content